چشم امریکا به طرح و برنامه‌ی مخالفان طالبان-گفت‌وگو با محمد ابراهیم صمدی، کارشناس

چشم امریکا به طرح و برنامه‌ی مخالفان طالبان گفت‌وگو با محمد ابراهیم صمدی، کارشناس روابط بین‌الملل

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۲