بسته‌شدن سفارت افغانستان در هند

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۶