ممانعت از دیدار کرزی با هیات ایرانی گفت‌وگو با سلیم پیگیر و خالد پشتون

ممانعت از دیدار کرزی با هیات ایرانی گفت‌وگو با سلیم پیگیر و خالد پشتون

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۴