در گذشت جنرال همایون فوزی یکی از نظامیان برجسته کشور - منیر احمدی گزارش می‌دهد:

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۶