کابینه جدید اردوغان- بیژن یقین، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد

کابینه جدید اردوغان- بیژن یقین، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۱۵