درخواست توقف اخراج افغان‌ها از پاکستان-گفت‌وگو با طاهر خان، خبرنگار آزاد

درخواست توقف اخراج افغان‌ها از پاکستان گفت‌وگو با طاهر خان، خبرنگار آزاد

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۷