ادامه سفرهای منطقه‌ای وزیر امور خارجه امریکا - فواد امان، از واشنگتن گزارش می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۸