تحصن دوباره تمنا پریانی در آلمان - تهمینه رستمی، از محل خیمه تحصن جزییات می‌دهد:

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۹