قرارداد ۱.۲ میلیارد دالری طالبان با اوزبیکستان شهناز کاملزاده از دوشنبه گزارش می‌دهد

قرارداد ۱.۲ میلیارد دالری طالبان با اوزبیکستان شهناز کاملزاده از دوشنبه گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۰