بازداشت اعضای تی‌تی‌پی در افغانستان گفت‌وگو با خالد پشتون، نماینده پیشین پارلمان

بازداشت اعضای تی‌تی‌پی در افغانستان گفت‌وگو با خالد پشتون، نماینده پیشین پارلمان

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۶