آغاز کار فاز دوم خط آهن هرات-خواف-گفت‌وگو با میر شکیب میر

آغاز کار فاز دوم خط آهن هرات-خواف-گفت‌وگو با میر شکیب میر، مسئول پیشین توسعه خدمات مالی بانک مرکزی

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۷