خرسندی طالبان از مذاکرات با امریکا - سیر کاکر گزارش می‌دهد:

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۲