تغییر ارگ از سیاستگاه به خوابگاه-تاج‌الدین سروش جزئیات می‌دهد

تغییر ارگ از سیاستگاه به خوابگاه تاج‌الدین سروش، خبرنگار افغانستان اینترنشنال جزئیات می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۲/۰۷/۲۸