بسته بودن مرز تورخم یک‌روز پس از درگیری - گفت‌وگو با سمیع یوسفزی، خبرنگار

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۶