زلزله مرگ‌بار در افغانستان-گفت‌وگو با داکتر معین گل سمکنی، رییس حزب حق و عدالت