نام‌گذاری پارکی به نام مهسا امینی در پاریس - نیلوفر پورابراهیم، جزئیات می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۵