دیدار جو بایدن و شی جین پینگ-توماج طاهباز، خبرنگار افغانستان اینترنشنال جزئیات می‌دهد

دیدار جو بایدن و شی جین پینگ توماج طاهباز، خبرنگار افغانستان اینترنشنال جزئیات می‌دهد:

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۵