تحریم مقام‌های طالبان از سوی امریکا-گفت‌وگو با حشمت غنی احمدزی، فعال سیاسی

تحریم مقام‌های طالبان از سوی امریکا گفت‌وگو با حشمت غنی احمدزی، فعال سیاسی

شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۸