سرویس خبری ۸ صبح، شنبه ۲ میزان ۱۴۰۱ استدیوی لندن و اسلام آباد، افغانستان اینترنشنال