جشنواره سینمایی سماع در استکهلم-نجوا عالمی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد:

جشنواره سینمایی سماع در استکهلم نجوا عالمی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۵