واکنش‌ها به صدور قطع‌نامه سازمان ملل درباره افغانستان-مرتضی رضایی گزارش می‌دهد

واکنش‌ها به صدور قطع‌نامه سازمان ملل درباره افغانستان مرتضی رضایی گزارش می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۹