نگرانی اداره توسعه سازمان ملل از وضعیت بد معیشتی مردم افغانستان

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۸