نصیر احمد اندیشه، می‌گوید طالبان حقوق مدنی و سیاسی افغان‌ها را تضعیف کرده است.

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰