محکومیت جمهوری‌اسلامی ایران-بردیا افشین، خبرنگار افغانستان اینترنشنال با جزئيات بیشتر

محکومیت جمهوری‌اسلامی ایران-بردیا افشین، خبرنگار افغانستان اینترنشنال با جزئيات بیشتر

جمعه ۱۴۰۳/۰۱/۲۴