سفر هیئت طالبان به رهبری ملاشیرین، والی قندهار به پاکستان - گفت‌وگو با مصطفی مدثر

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۳