دیدار امیرخان متقی با رئيس یوناما-مرضیه حسینی در این مورد جزئيات می‌دهد

دیدار امیرخان متقی با رئيس یوناما مرضیه حسینی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال در این مورد جزئيات می‌دهد:

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۳