ادعای برگشت نظامیان پیشین به پنجشیر-گفت‌وگو با عبدالصمد صمدی، تحلیلگر مسائل امنیتی

شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۲