بناهای تاریخی هرات مواجه با خطر - گزارشی از اسما سرگند، افغانستان اینترنشنال

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۰