روایت یک نجات‌دهنده از بیرون کشیدن افراد گیرمانده در زیر آوار

روایت یک نجات‌دهنده از بیرون کشیدن افراد گیرمانده در زیر آوار:

جمعه ۱۴۰۲/۰۷/۲۱