فقر فراینده در کشور سرشار از منابع طبیعی-گفت‌وگو با محمد ابراهیم ازهر

فقر فراینده در کشور سرشار از منابع طبیعی گفت‌وگو با محمد ابراهیم ازهر، معین پیشین وزارت معادن

جمعه ۱۴۰۲/۱۰/۰۸