دیدار وزیر دفاع روسیه با رهبر کوریای شمالی-جزئیات بیشتر از توماج طاهباز

دیدار وزیر دفاع روسیه با رهبر کوریای شمالی-جزئیات بیشتر از توماج طاهباز

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۰۵