جشن باستانی سده در تاجیکستان - شهناز کامل‌زاده، گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۱