تعداد تلفات فلسطین در حملات اسرائيل، به بیش از شش‌ونیم هزار نفر رسید

تعداد تلفات فلسطین در حملات اسرائيل، به بیش از شش‌ونیم هزار نفر رسید نصیر بهزار گزارش می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۲/۰۸/۰۵