عوامل افزایش ارزش پول افغانی - نصیر بهزاد، گزارش می‌دهد:

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۱