بازداشت یک منتقد طالبان در کابل - گفت‌وگو با شمعریز نهضت، فرزند محمد عمر نهضت

جمعه ۱۴۰۲/۰۸/۱۹