نماینده امریکا: تعلیق حق کار زنان توسط طالبان، ارسال کمک‌های بشردوستانه را تهدید می‌کند

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۴