بازداشت سه کارمند یک رادیو محلی در دایکندی گفت‌وگو با رضا واحدی، صاحب امتیاز رادیو نسیم

بازداشت سه کارمند یک رادیو محلی در دایکندی گفت‌وگو با رضا واحدی، صاحب امتیاز رادیو نسیم

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۶