نصیر بهزاد در گزارشش از جریان زمین‌لرزه شدیدتر روز شنبه روایت می‌کند.

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۳