نشست مدافعان حقوق بشر افغان در تبعید - نصیر ندیم، از برلین گزارش می‌دهد:

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۹