ادامه کارزار"نسل‌کشی هزاره‌ها را متوقف کنید" - گزارشی از مرتضی رضایی، افغانستان اینترنشنال