نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان - سخنرانی واسیلی نبنزیا

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۴