طالبان نتایج کانکور سال ۱۴۰۲ را با حذف دختران اعلام کرد - گفت‌وگو با حامد عبیدی

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۳