منیر احمدی، از لندن، در مورد نشست کمیته روابط خارجی درباره افغانستان، گزارش می‌دهد:

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۵