اخراج اجباری مهاجران افغان از ایالت سند پاکستان - اسما سرگند، گزارش می‌دهد:

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۰۹