رییس سازمان ملی مهاجرت ایران می‌گوید افغان‌ها در ایران خطر امنیتی نیستند.

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۲