ممنوعیت حضور طالبان در المپیک پاریس

ممنوعیت حضور طالبان در المپیک پاریس نوید محمدی، گزارش می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۶