معالجه یک مقام طالبان در ترکیه-گفت‌وگو با صابر پردیس، مشاور پیشین وزارت صحت عامه

معالجه یک مقام طالبان در ترکیه گفت‌وگو با صابر پردیس، مشاور پیشین وزارت صحت عامه

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۶