بزرگترین حامی مذهبی طالبان افغان: آموزش دختران بر اساس فرهنگ پشتونی و اسلامی فراهم گردد.

جمعه ۱۴۰۲/۰۹/۱۷