آغاز نشرات طالبان در خبرگزاری باختر به زبان فرانسوی-سیامک هروی گزارش می‌دهد

آغاز نشرات طالبان در خبرگزاری باختر به زبان فرانسوی سیامک هروی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۵