تلاش ترامپ برای مصونیت از پیگرد قانونی-جزئيات بیشتر از پویا هاشمی، افغانستان اینترنشنال

تلاش ترامپ برای مصونیت از پیگرد قانونی-جزئيات بیشتر از پویا هاشمی، افغانستان اینترنشنال

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰